Nieuwsbrief

Ark Media is onderdeel van Royal Jongbloed. Wil je op de hoogte blijven van aanbiedingen, nieuwe uitgaven en ander leuk boekennieuws? Klik hier om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Home > Nieuws

Roodletterbijbel Voorleesmarathon

Tekst kleiner Tekst normaal Tekst groter

God spreekt op verschillende manieren tot ons. Onder andere door het lezen uit Zijn Woord. In de Bijbel komt verschillende keren terug hoe belangrijk het is om zijn Woord tot ons te nemen. Het is de waarheid waar we aan vast mogen houden. Zijn Woord houdt eeuwig stand (Jes. 40:8). Het is als een tweesnijdend zwaard (Hebreeën 4:12). Het is een licht op ons pad (Psalm 119:105). Het is even belangrijk als eten (Matteüs 4:4). En de Here Jezus weerstaat er de duivel mee wanneer hij wordt verzocht in de woestijn (Matteüs 4:1-11).

Dus hoe mooi is het om zijn krachtige en allesomvattende Woord 24/7 met elkaar te laten klinken tijdens de Opwekking conferentie (7 t/m 10 juni). Tot eer en glorie van Hem. Dus geef je op! En lees 15 minuten voor uit de Bijbel. Daarna geef je het stokje weer door.

Aanmelden kan tijdens Opwekking op het gebedsplein. We hopen je te zien!

Ark Media, Marktweg 73A, 8444 AB Heerenveen, 0513 637 900, info@arkmedia.nl
KVK-nummer: 01013925 BTW-nummer: NL006610523B01 Copyright 2020 Ark Media