Nieuwsbrief

Ark Media is onderdeel van Royal Jongbloed. Wil je op de hoogte blijven van aanbiedingen, nieuwe uitgaven en ander leuk boekennieuws? Klik hier om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Home > Volwassenen > Bijbelstudie > Kringserie

Kringserie - bijbelstudiemateriaal

Tekst kleiner Tekst normaal Tekst groter

Op zoek naar geschikt materiaal voor een bijbelstudiekring, huiskring of voor persoonlijke stille tijd? Dan is de Kringserie wat voor u!
De boekjes behandelen elk een onderwerp of bijbelgedeelte. Met verwerkingsvragen om over door te denken/praten. Elk bijbelstudieboekje is geschreven door een andere auteur, zoals ds. René de Reuver, ds. Jos Douma en ds. René van Loon.
Alle delen uit de 'Kringserie' worden uitgegeven in samenwerking met de IZB.

 • Geloof, liefde en hoop - Jan Maasland

  Geloof, liefde en hoop

  Jan Maasland

  In Geloof, liefde en hoop bespreekt Jan Maasland in acht hoofdstukken de brief van Paulus aan de christenen te Kolosse. De principes die hier doorgegeven worden, zijn nog altijd van belang voor christenen en kerken vandaag. Hetzelfde vaste geloof, dezelfde onderlinge liefdesband en dezelfde eeuwige hoop zorgen ook in onze tijd voor eenheid en verbondenheid. 4e drukEen boeiende, opbouwende studie die geschreven is voor kringgebruik maar die ook zeer geschikt is voor persoonlijke bijbelstudie...
  Meer over ‘Geloof, liefde en hoop’

  € 9.99
  ‘Geloof, liefde en hoop’ bestellen
 • Leren vertrouwen op God - Hetty Lalleman

  Leren vertrouwen op God

  Hetty Lalleman

  In Leren vertrouwen op God schreef Hetty Lalleman tien bijbelstudies over psalmen waarin het vertrouwen op God centraal staat. Tien hoopvolle bijbelstudies die ons inspireren om ons vertrouwen op God te stellen. 'Je moet maar vertrouwen op God.' Hoe vaak horen we dat of zeggen we dat tegen een ander? Maar wat betekent 'vertrouwen op God'? Hoe gemakkelijk of hoe moeilijk is dat? En hoe leer je of hoe blijf je op God vertrouwen ook als het stormt in je leven? De psalmen willen ons daarbij h...
  Meer over ‘Leren vertrouwen op God’

  € 9.99
  ‘Leren vertrouwen op God’ bestellen
 • Waarheid in liefde - Harald Overeem

  Waarheid in liefde

  Harald Overeem

  Waarheid in liefde bevat tien bijbelstudies over moeilijke uitspraken van Jezus. Soms doet Jezus uitspraken die we in eerste instantie niet begrijpen, die onverbloemd de waarheid zeggen of spreken over dingen die we liever onbesproken laten. Niet om het ons onnodig moeilijk te maken, maar uit liefde om ons in de ruimte van zijn genade te zetten. Uitdaging om je te verdiepen in Jezus’ woorden en in wat het betekent om Hem te volgen. Voor kringgebruik en persoonlijke bijbelstudie. Uitgegev...
  Meer over ‘Waarheid in liefde’

  € 9.99
  ‘Waarheid in liefde’ bestellen
 • Geloven en doen - Cock Kroon

  Geloven en doen

  Cock Kroon

  In Geloven en doen bespreekt Cock Kroon de brief van Jakobus, waarin de oproep tot een christelijke levenswijze centraal staat. Tien bijbelstudies die ons inspireren en aanmoedigen om ons geloof te toetsen en de daad bij het Woord te voegen. Jakobus neemt in zijn brief geen blad voor de mond als het gaat om misstanden in de gemeente van Jezus Christus. Hij houdt zijn lezers een spiegel voor en spoort hen aan om het Woord van God niet alleen aan te nemen, maar ook daadwerkelijk in praktijk...
  Meer over ‘Geloven en doen’

  € 9.99
  ‘Geloven en doen’ bestellen
 • Tegen de stroom in - Eveline van Staalduine-Sulman

  Tegen de stroom in

  Eveline van Staalduine-Sulman

  In Tegen de stroom in staan tien bijbelstudies die ons aanmoedigen om toegewijd aan God te leven, zelfs als we daarbij soms tegen de stroom in moeten gaan. Samuel was toegewijd aan de God van Israël, eerst als richter, daarna als profeet. In het alledaagse leven zal hij veel mensen hebben geholpen met het oplossen van ruzies en kleine rechtszaken, maar ook met onderwijs over God en de dienst aan Hem. Op verschillende momenten in zijn leven moest hij echter dwars ‘tegen de stroom in’.Hij...
  Meer over ‘Tegen de stroom in’

  € 9.99
  ‘Tegen de stroom in’ bestellen
 • Aan tafel - Anne-Marie van Briemen

  Aan tafel

  Anne-Marie van Briemen

  Aan tafel bevat acht inspirerende bijbelstudies die ons aanmoedigen om open te staan voor de ontmoeting met Jezus en om ons geloof te delen met anderen.2e druk Met elkaar een maaltijd gebruiken is een goede manier om elkaar van hart tot hart te ontmoeten. In het Nieuwe Testament vinden we veel verhalen waarin Jezus met mensen aan tafel ging. Deze ontmoetingen leidden vaak tot mooie, prikkelende en confronterende gesprekken. Anne-Marie van Briemen schreef acht bijbelstudies over gesprekken ...
  Meer over ‘Aan tafel’

  € 9.99
  ‘Aan tafel’ bestellen
 • Bidden in de kring - Lianne Post

  Bidden in de kring

  Lianne Post

  Lianne Post schreef negen bijbelstudies over samen bidden, gebaseerd op het eerder verschenen boek van Jos Douma, Zin in bidden. Aspecten die zoal aan de orde komen, zijn de kracht van gebed, voorbede, eenheid en samen luisteren. Deze inspirerende bijbelstudies zijn zeer geschikt voor kringgebruik, maar ook voor zelfstudie. LeesfragmentBekijk hier de eerste pagina's online! Deze bijbelstudie-serie is uitgegeven in samenwerking met de IZB. De IZB is een vereniging binnen de PKN die zich bezi...
  Meer over ‘Bidden in de kring’

  € 9.99
  ‘Bidden in de kring’ bestellen
 • Vrucht van de Geest - Jos Douma

  Vrucht van de Geest

  Jos Douma

  Vrucht van de Geest is een bijbelstudieboek geschreven door ds. Jos Douma, nu leverbaar in 9e druk!In tien bijbelstudies schrijft Jos Douma over wat de Bijbel de ‘vrucht van de Geest’ noemt. Er komen vragen aan de orde als ‘Wat doet God en wat kan ik doen als het gaat om karaktervorming?’ en ‘Welke obstakels zijn er in mijn eigen leven en in de samenleving die het rijpen van de vrucht van de Geest belemmeren?’.Een boeiende, opbouwende studie die geschreven is voor kringgebruik maa...
  Meer over ‘Vrucht van de Geest’

  € 9.99
  ‘Vrucht van de Geest’ bestellen
 • De kunst van het leven - Evert Schimmel

  De kunst van het leven

  Evert Schimmel

  Negen bijbelstudies over schoonheid in ons leven, met onderwerpen als schoonheid in de schepping, in de bijbelse taal, in muziek en bouwkunst en in de manier waarop we God mogen dienen. De bijbelstudies sporen ons aan om elke dag schoonheid te zoeken en schoonheid te scheppen in onze dienst aan God en aan elkaar. Geschikt voor kringgebruik en persoonlijke studie. - Verschijnt juli 2019 - Deze bijbelstudieserie is uitgegeven in samenwerking met de IZB. De IZB is een vereniging binnen de PKN...
  Meer over ‘De kunst van het leven’

  € 9.99
  ‘De kunst van het leven’ bestellen
 • Bouwen op de Rots - N.M. van Kampen-Boot

  Bouwen op de Rots

  N.M. van Kampen-Boot

  In Bouwen op de Rots staat Nelly van Kampen-Boot in acht hoofdstukken stil bij de betekenis van de lessen die Jezus zijn leerlingen in de Bergrede doorgeeft; zoals in Mattheus 5-8. Er is een stevige basis voor ons geloof, een Rots waarop wij mogen bouwen! Wat betekenen deze woorden voor mensen die Jezus vandaag de dag willen volgen?Een boeiende, opbouwende studie die geschreven is voor kringgebruik maar die ook zeer geschikt is voor zelfstudie!Met ruimte om eigen notities op te schrijven. 4e ...
  Meer over ‘Bouwen op de Rots’

  € 9.99
  ‘Bouwen op de Rots’ bestellen
 • Geloven met Petrus - Jos Douma

  Geloven met Petrus

  Jos Douma

  Geloven met Petrus is een bijbelstudieboekje geschreven door Jos Douma, uit de bekende Kringserie.6e drukJos Douma schrijft over de persoon van Petrus. Door de ontmoetingen met Petrus kunnen we veel leren over geloven, maar vooral ook over Jezus. Petrus leert ons steeds opnieuw, ook als we in ons geloof door diepe dalen gaan, om te zeggen: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God!’ In Geloven met Petrus is Petrus ons voorbeeld, zowel met betrekking tot de kracht als tot de zwakheid...
  Meer over ‘Geloven met Petrus’

  € 9.99
  ‘Geloven met Petrus’ bestellen
 • God is groter dan je denkt! - René van Loon

  God is groter dan je denkt!

  René van Loon

  Negen bijbelstudies over de profeet Elisa. Zijn bediening is vol zegeningen voor zijn omgeving en laat daarmee al iets zien van wie de Messias zal zijn. De boodschap die als een rode draad door het optreden van Elisa loopt, luidt: denk nooit te klein van God! Als je leeft in afh ankelijkheid van God, word je steeds weer verrast door zijn grootheid. Geschikt voor kringgebruik - Verschijnt juli 2019 - Deze bijbelstudieserie is uitgegeven in samenwerking met de IZB. De IZB is een vereniging b...
  Meer over ‘God is groter dan je denkt!’

  € 9.99
  ‘God is groter dan je denkt!’ bestellen
 • Ouder worden in Gods licht - René van Loon

  Ouder worden in Gods licht

  René van Loon

  Ouder worden in Gods licht bevat zes bijbelstudies van René van Loon met handreikingen om het ouder worden te zien in het licht van God. De meeste mensen willen graag oud worden. Toch is het niet altijd een gemakkelijke levensfase. Je mogelijkheden nemen af en je beperkingen nemen toe. Wat zegt Gods Woord over deze periode in het leven? Ouder worden in Gods licht geeft een opbouwende en hoopvolle bijbelstudie die geschreven is voor kringen, maar die ook zeer geschikt is voor zelfstudie. 3e ...
  Meer over ‘Ouder worden in Gods licht’

  € 9.99
  ‘Ouder worden in Gods licht’ bestellen
 • Levenslessen van de goede Herder - Martin van Veelen

  Levenslessen van de goede Herder

  Martin van Veelen

  Jezus gebruikte graag beeldspraak bij zijn verkondiging. Schapen en herders speelden daarin een grote rol. Begrijpelijk omdat zij een vertrouwd beeld vormden in en rond de stadjes in Israël. Wat betekenen die beelden vandaag? En vooral: wat hebben ze jou te zeggen? Negen bijbelstudies met heldere uitleg en - soms spannende – verwerkingsvragen. Geschikt voor kringgebruik en persoonlijke studie. - Verschijnt juli 2019 - Deze bijbelstudieserie is uitgegeven in samenwerking met de IZB. De IZ...
  Meer over ‘Levenslessen van de goede Herder’

  € 9.99
  ‘Levenslessen van de goede Herder’ bestellen
 • Van harte gegund - Henri Wijnne & Anja van Maanen-Hoekman

  Van harte gegund

  Henri Wijnne & Anja van Maanen-Hoekman

  Van harte gegund is een missionair bijbelstudieboekje voor de gemeente wat inmiddels de 3e druk beleeft. Wil je jouw geloofsbeleving ook graag delen met mensen om je heen omdat je anderen het geloof van harte gunt? Dan is dit bijbelstudieboek voor jou! Getuige zijn is de roeping van iedere christen. Wij zijn uitgezonden in de wereld om zowel persoonlijk als gemeenschappelijk missionair te zijn.Anja van Maanen-Hoekman en Henri Wijnne hebben in Van harte gegund acht bijbelstudies geschreven om...
  Meer over ‘Van harte gegund’

  € 9.99
  ‘Van harte gegund’ bestellen
 • Koninklijk gezelschap - René van Loon

  Koninklijk gezelschap

  René van Loon

  Koninklijk gezelschap bevat negen bijbelstudies over mensen uit de kring rondom David. Het leven van David wordt belicht vanuit diverse personen en biedt inspiratie om te leven in dienst van God. Voor kringgebruik en persoonlijke bijbelstudie. Uitgegeven i.s.m. IZB. Beschikbare delen KringserieKlik hier voor een overzicht van alle beschikbare bijbelstudieboeken in de Kringserie.
  Meer over ‘Koninklijk gezelschap’

  € 9.99
  ‘Koninklijk gezelschap’ bestellen
 • Christus voor Israël - Kees de Vreugd

  Christus voor Israël

  Kees de Vreugd

  Acht bijbelstudies over Jezus Christus die de God van Israël aan de wereld bekendmaakte en een brug vormde tussen Israël en de volken. Wat betekent het dat Jezus een Jood was en als Messias naar het volk Israël kwam? Hoe kan dit ons geloofsleven verrijken? Geschikt voor kringgebruik en persoonlijke studie. LeesfragmentBekijk hier de eerste pagina's online! Deze bijbelstudie-serie is uitgegeven in samenwerking met de IZB. De IZB is een vereniging binnen de PKN die zich bezighoudt met zend...
  Meer over ‘Christus voor Israël’

  € 9.99
  ‘Christus voor Israël’ bestellen
 • Wie mijn woorden hoort - Nelly van Kampen-Boot

  Wie mijn woorden hoort

  Nelly van Kampen-Boot

  In de Bergrede geeft Mattheüs de leer van Jezus in een samenhangend geheel weer. Nelly van Kampen-Boot schreef acht bijbelstudies over de Bergrede, die uitdagen tot vreugde, verwondering en vooral navolging. Geschikt voor kringgebruik en persoonlijke studie. LeesfragmentBekijk hier de eerste pagina's online! Deze bijbelstudie-serie is uitgegeven in samenwerking met de IZB. De IZB is een vereniging binnen de PKN die zich bezighoudt met zending in Nederland. Ze wil gemeenten leren kerk in de...
  Meer over ‘Wie mijn woorden hoort’

  € 9.99
  ‘Wie mijn woorden hoort’ bestellen
 • Levenswijsheid volgens Prediker - Willem Maarten Dekker

  Levenswijsheid volgens Prediker

  Willem Maarten Dekker

  Levenswijsheid volgens Prediker is een bijbelstudieboekje, geschreven door dr. Willem Maarten Dekker, in de bekende Kringserie.Willem Maarten Dekker gaat in Levenswijsheid volgens Prediker in op Predikers pessimisme vanwege de moeite en de vergankelijkheid van het leven, maar ook op zijn vreugde over de goede dingen van het leven als gaven van God. Prediker erkent dat God de Schepper is van de wereld. In de bijbelstudies komen vragen aan de orde als: ‘Hoe geeft het geloven in God als Schepp...
  Meer over ‘Levenswijsheid volgens Prediker’

  € 9.99
  ‘Levenswijsheid volgens Prediker’ bestellen
 • Bouwers in de eerste gemeenten - René van Loon

  Bouwers in de eerste gemeenten

  René van Loon

  Bouwers in de eerste gemeenten bevat bijbelstudies over mensen rondom Paulus, geschreven door René van Loon. Hij is predikant in de PKN. In de eerste periode na het leven van Jezus op aarde gebeurde er ongelooflijk veel. Binnen enkele tientallen jaren ontstonden er christelijke gemeenten in het hele gebied rond de Middellandse Zee. De heilige Geest schakelde daarvoor mensen in. Een van hen was Paulus. In de Bijbel heeft hij een centrale plaats gekregen. Rondom Paulus was er een hele kring v...
  Meer over ‘Bouwers in de eerste gemeenten’

  € 9.99
  ‘Bouwers in de eerste gemeenten’ bestellen
 • Voorbeeldig geloven - René de Reuver

  Voorbeeldig geloven

  René de Reuver

  Voorbeelding geloven is een bijbelstudieboekje van René de Reuver, in de bekende Kringserie.Geloven, vertrouwen op God, is de grondslag van alles waarop we hopen. In dit vertrouwen zijn velen ons voorgegaan. In Hebreeën 11 worden verschillende voorbeeldfiguren genoemd, zoals Noch, Abraham, Rachab en Mozes, die ons aanmoedigen tot geloof. René de Reuver schreef n.a.v. die personen negen bijbelstudies, die ons inspireren om in geloof onze weg te gaan. Een boeiende, opbouwende studie die ges...
  Meer over ‘Voorbeeldig geloven’

  € 9.99
  ‘Voorbeeldig geloven’ bestellen
 • Vreugde als levensstijl - Anne-Marie van Briemen

  Vreugde als levensstijl

  Anne-Marie van Briemen

  Vreugde als levensstijl is een bijbelstudieboekje geschreven door Anne-Marie van Briemen, in de bekende Kringserie.4e drukIn deze bijbelstudies over de brief van Paulus aan de gemeente te Filippi zien we hoe Paulus in het leven staat. Hij heeft het moeilijk, zit gevangen en heeft reden genoeg om in de put te zitten. Maar dat doet hij niet. Integendeel. Paulus blijft zich vasthouden aan Christus en leeft vol vreugde. In zijn brief bemoedigt hij ons om, net als hij zelf doet, op Jezus gerichtte...
  Meer over ‘Vreugde als levensstijl’

  € 9.99
  ‘Vreugde als levensstijl’ bestellen
 • Het werk van Gods hand - Bram van Duinen

  Het werk van Gods hand

  Bram van Duinen

  Acht bijbelstudies rond de schepping, met onderwerpen als de verwondering over God als Schepper, de schoonheid van zijn schepping, lofprijzing, Gods naam die zich in de schepping verbindt met de Thora, Jezus Christus als oorsprong en doel van Gods schepping, en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Geschikt voor kringgebruik en persoonlijke studie. LeesfragmentBekijk hier de eerste pagina's online! Deze bijbelstudie-serie is uitgegeven in samenwerking met de IZB. De IZB is een vereniging binn...
  Meer over ‘Het werk van Gods hand’

  € 9.99
  ‘Het werk van Gods hand’ bestellen
 • Van kruis naar kroon - Ron van der Spoel

  Van kruis naar kroon

  Ron van der Spoel

  Van kruis naar kroon is een bijbelstudieboek van ds. Ron van der Spoel. We zijn als christenen onderdeel van het wereldwijde lichaam van Christus. Maar wie Jezus volgt, krijgt ook te maken met strijd en vervolging. In acht bijbelstudies gaat Ron van der Spoel in op het lijden om Jezus’ wil.Een bijbelstudie geschreven voor kringgebruik maar die ook zeer geschikt is voor zelfstudie. Met ruimte voor eigen notities. In Van kruis naar kroon wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling...
  Meer over ‘Van kruis naar kroon’

  € 9.99
  ‘Van kruis naar kroon’ bestellen
 • Teken van Leven - N.M. van Kampen-Boot

  Teken van Leven

  N.M. van Kampen-Boot

  In Teken van Leven staan bijbelstudies waarin auteur Nelly van Kampen-Boot stilstaat bij de zeven wonderen van Jezus die door Johannes in zijn evangelie worden beschreven. Met deze wonderen toont Jezus zijn kracht en heerlijkheid en maakt Hij duidelijk wie Hij is. Zeven inspirerende bijbelstudies die ons geloof verrijken. Bekijk hier de eerste paar pagina's! Deze bijbelstudie-serie is uitgegeven in samenwerking met de IZB. De IZB is een vereniging binnen de PKN die zich bezighoudt met zen...
  Meer over ‘Teken van Leven’

  € 9.99
  ‘Teken van Leven’ bestellen
 • Gaan op Gods weg - Tanno Verboom

  Gaan op Gods weg

  Tanno Verboom

  In Gaan op Gods weg staan bijbelstudies waarin we de weg volgen die God met zijn volk gaat via de uittocht uit Egypte, de weg van Mozes en het volk Israël in de woestijn, en het ontvangen van Gods geboden. Door de ontmoetingen met Mozes leren we God kennen als bevrijder van zijn volk en als de God van het verbond. Acht bijbelstudies die ons inspireren om Gods weg te gaan. Bekijk hier de eerste paar pagina's! Deze bijbelstudie-serie is uitgegeven in samenwerking met de IZB. De IZB is een v...
  Meer over ‘Gaan op Gods weg’

  € 9.99
  ‘Gaan op Gods weg’ bestellen
 • In de kracht van de opstanding - Pieter J. Lalleman

  In de kracht van de opstanding

  Pieter J. Lalleman

  In de kracht van de opstanding bevat tien bijbelstudies over Handelingen, met name over minder bekende gedeelten. Geïnspireerd door de heilige Geest verkondigen de apostelen het evangelie van de opgestane Heer aan joden en heidenen. Het bijbelstudieboekje bevat een aanmoediging om het evangelie te verspreiden. Voor kringgebruik en persoonlijke bijbelstudie. Uitgegeven i.s.m. IZB. Beschikbare delen KringserieKlik hier voor een overzicht van alle beschikbare bijbelstudieboeken in de Kringse...
  Meer over ‘In de kracht van de opstanding’

  € 9.99
  ‘In de kracht van de opstanding’ bestellen
 • Redding voor Gods volk - Machiel Oppenhuizen

  Redding voor Gods volk

  Machiel Oppenhuizen

  Esther was een knappe en moedige vrouw die door God werd ingezet om zijn volk te redden. In deze bijbelstudies uit Redding voor Gods volk trekt Machiel Oppenhuizen vanuit het bijbelboek Esther parallellen naar de redding die God ons in Jezus Christus biedt. Wat betekent dit voor ons? Wat vraagt God vandaag van ons? Daarin kunnen Esther en ook haar oom Mordechai als voorbeeld dienen. In Redding voor Gods volk staan acht bijbelstudies die ons aanmoedigen om, vertrouwend op Gods genade, in geloo...
  Meer over ‘Redding voor Gods volk’

  € 9.99
  ‘Redding voor Gods volk’ bestellen
 • Geroepen om te gaan - Wout van Laar

  Geroepen om te gaan

  Wout van Laar

  Deze zes bijbelstudies laten zien dat het bijbelboek Jona vol verrassingen zit. We leren niet alleen de profeet Jona beter kennen, maar ook de oneindige barmhartigheid van God. Daarnaast ontdekken we hoe Jona zowel het volk Israël, als de kerk representeert. Geschikt voor kringgebruik en persoonlijke studie. - Verschijnt juli 2019 - Deze bijbelstudieserie is uitgegeven in samenwerking met de IZB. De IZB is een vereniging binnen de PKN die zich bezighoudt met zending in Nederland. Ze wil ge...
  Meer over ‘Geroepen om te gaan’

  € 9.99
  ‘Geroepen om te gaan’ bestellen
 • Leeuw en Lam - Pieter J. Lalleman

  Leeuw en Lam

  Pieter J. Lalleman

  Het bijbelboek Openbaring is niet zo onleesbaar als je misschien zou denken. Lalleman bespreekt in Leeuw en lam in tien bijbelstudies een aantal toegankelijke gedeelten ervan. Het bijbelboek spreekt namelijk ook tot ons leven van elke dag. In deze boeiende bijbelstudies komen vragen aan de orde als: ‘Hoe was de situatie van de eerste lezers?’, ‘Welke verbindingen zijn er tussen de teksten in Openbaring en het Oude Testament?’ en ‘Wat is de relevantie ervan voor ons?’ Leeuw en lam...
  Meer over ‘Leeuw en Lam’

  € 9.99
  ‘Leeuw en Lam’ bestellen
 • Dienstbaar en toegewijd - Marthijn van Leeuwen

  Dienstbaar en toegewijd

  Marthijn van Leeuwen

  Dienstbaar en toegewijd bevat negen bijbelstudies over 1 Petrus. Petrus roept christenen op om heilig te leven en spoort lijdende christenen aan tot volharding.Het is een aanmoediging om toegewijd aan God te leven. Voor kringgebruik en persoonlijke bijbelstudie. Uitgegeven i.s.m. IZB. Beschikbare delen KringserieKlik hier voor een overzicht van alle beschikbare bijbelstudieboeken in de Kringserie.
  Meer over ‘Dienstbaar en toegewijd’

  € 9.99
  ‘Dienstbaar en toegewijd’ bestellen
Ark Media, Marktweg 73A, 8444 AB Heerenveen, 0513 637 900, info@arkmedia.nl
KVK-nummer: 01013925 BTW-nummer: NL006610523B01 Copyright 2021 Ark Media